Vývoj

Vývoj softwaru

Profitujte i Vy naší dlouholetou zkušeností a výhodnými cenami při vývoji softwaru.

Firma Pylonware vyvýjí již déle než 7 let software zvlášť pro německé zákazníky. Během této doby jsme vyvinuly velmi přesný model který dává našemu zákazníku co nejvyšší přehled a kontrolu nad samotným průběhem vývoje a tak minimalizuje nebezpečí nezdaru projektu. Skrze naší webovou aplikaci může zákazník denně sledovat postup vývoje svého produktu a to i když je tento vývoj prováděn v České republice. Takto může zákazník kdykoliv zasáhnout a ovlivnit vývoj stejně jako by byl prováděn přímo v jeho firmě.

Popis našeho modelu vývoje:
Každá nami vyvynutá aplikace musí splňovat následující kritéria.

Funkcionalitasplňuje požadavky zákazníka
Spolehlivostaplikace funguje spolehlivě a to i za měnících se podmínek
Uživatelská náročnostaplikace je pro uživatele jednoduše a intuitivně ovladatelná
Výkonostsystémová kapacita je co nejšetrněji využívána
Jednoduchá administraceaplikace je co nejjednodušší ke spravování
Přenosnostaplikace se dá přenést i na jiné produky

Dále musí vývojový proces splňovat následující body:
Každá vytrvořená část aplikace musí být pro ostatní vývojáře jasně pochopitelná. Samotný projekt musí být rozdělen do jednotlivých menších jednotek aby zákazník měl možnost si zachovat přehled o průbehu a náročnosti jednotlivých částí. Všechny vstupy a výstupy musí být přesně definovány. Celý systém by měl být "škálovatelný" aby mohl růst podle potřeb zákazníka. Musí být zabezpečena jednoduchá rozšiřitelnost a úprava systému tak aby byly budoucí náklady minimalizovány.

Rozdělujeme průběh vývoje aplikace do 5 částí: Každá tato část se dohromady s zákazníkem přesně vypracuje a při to se rozdouje jaká dokumentace v jaké části bude vytvořena. V následující části se snažíme ukázat příklad jak takovýto vývojový proces může vypadat.

Administrace

- Windows
- SuSe Linux
- RedHat Linux
- Debian Linux

Partneři

Lotus.com

IBM.com

Microsoft.com

Oracle.com

SuSE.com

redHat.com

Debian.com

Nástroje

- Lotus Notes/Domino

- Java (J2EE)
- JSP, Servlet, EJB
- IBM Websphere
- Tomcat
- Hibernate

- HTML/DHTML
- PHP
- JavaScript
- Perl

- Visual Basic
- Delphi/Kylix
- .NET
- MS Office/VBA
- C#
- C++

- MS SQL Server
- Oracle DB
- IBM DB2
- mySQL/maxDB